Repro

Vad är Repro?
Repro är en förkortning av reproduktion, dvs något som är tillverkat i efterhand för att se ut som något äldre. Repro är vapen och tillbehör som ser ut som de gjorde åren 1977-1985, men är alltså nytillverkade.

Varför bry sig?
Vi är många som anser repro vara ett problem som underminerar samlandet av vintage. Tidigare ansåg vissa av oss att det borde vara upp till var och en, men då strömmen av repros tyvärr verkar öka (speciellt utomlands) orsakar de mycket oönskat besvär för seriösa samlare. Speciellt nytillkomna samlare kan också lätt drabbas av mindre nogräknade försäljare som avsiktligt eller av misstag säljer repro som om de vore original. En vanlig orsak kan vara att reprovapnen byter ägare, men någonstans på vägen ”tappas” informationen om att de är repros.

Låt samlandet få ta lite tid! Halva nöjet är också ”jakten” på nästa pryl. Jäkta inte fram en komplett uppsättning figurer genom att spara tid eller pengar på köp av figurer med icke originaltillbehör. Vi lovar att när du når slutmålet är vetskapen om att allt är original värt mödan. Tjusningen med vintage är även att få tag på just de prylar som fanns i butikerna under 70- och 80-talet.

Hur ser man skillnad?
Det kan ibland vara lite knepigt att se skillnaden, men här är några tips:

• Använd bilderna och informationen som finns i reproguiden under länkar. Tänk dock på att denna guide inte kan vara 100% fullständig då det säkert finns varianter av både original och repros som inte är med (ännu). Om du har en variant som inte passar in på någon beskrivning behöver det därför inte per automatik innebära det ena eller det andra.

Vid tillfällen då du inte har tillgång till denna guide kan dessa saker vara värdefulla att ha i bakhuvudet:

• Reprovapen är ibland lite blankare, men inte alltid.

• Man kan släppa ned vapnet från ca 10 cm höjd ned på en hård yta (ett bord), s.k. droptest. Reprovapen är ofta gjorda av lite hårdare plast och man kan då ”höra” att de är hårdare om man jämför. Man bör helst ha ett vapen som man vet är original att jämföra mot.

• Att försiktigt försöka böja på vapnet. Ett originalvapen kan böjas lite då det är av mjukare material. Reprovapen är ofta hårdare och därmed svårare att böja. Detta fungerar bäst på lite längre vapen som t.ex. spjut och stavar.

• Enfärgade originalvapen består av plast som är gjutna i sin originalfärg, medan många reprovapnen har blivit målade.

• Det finns även en del reprovapen som är gjorda i metall (tenn) och då känner man på tyngden att de inte är äkta. Inga originalvapen gjordes i metall!• En sista metod man kan använda är att skrapa på ytan med nageln på enfärgade vapen. Många av dessa reprovapen (men tyvärr inte alla!) brukar vara målade och har en annan färg på plasten under. Enfärgade originalvapen är däremot alltid gjutna av plast som har den färgen vapnet består av. Obs, originalvapen kan eventuellt få skador så denna test bör bara användas som en slags bekräftelse när man redan misstänker att vapnet är målat.

“JOLLY VADER” symbolen!
Förutom att läsa och titta på bilder i reproguiden kan man numera hålla ögonen öppna efter “Jolly Vader” symbolen. Det är en symbol som SSWC (Swedish Star Wars Collectors) lånar ut till säljare som vi vet bara säljer originalvapen och tillbehör.

Comments are closed.